Biuletyn Informacji Publicznej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach - Informacje o jednostce - Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Ostatnia aktualizacja strony: 17.01.2018, 12:33

Informacje o jednostce

Środa, 12 listopada 2014

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach

Adres jednostki:

26-800 Białobrzegi, Ul. Rzemieślnicza 21/31

 

 

NIP:

7981367406

REGON:

000778946

Numer rachunku bankowego:

78911700000000602420000010

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP:

Jolanta Plesiewicz

Telefon: 48 613 23 11
Faks: 48  613 23 11
E-mail: pspken@wp.pl

 Przedmiot działania i kompetencje:

 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty umożliwiając uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i pozwalających kontynuować naukę na następnym etapie kształcenia. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, realizuje przyjęty szkolny zestaw programów nauczania.

Informacje o użytkownikach:

Uczniowie, odbiorcy usług edukacyjnych.

..

Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej:

Szkoła działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut.

 

 

Informacje dodatkowe o działalności:

Działalność edukacyjna.

Metadane

Data publikacji 12.11.2014
12.11.2014
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
JOLANTA PLESIEWICZ
Osoba udostępniająca informację:
JOLANTA PLESIEWICZ
Osoba modyfikująca informację:
Michał Kaczmarczyk
©2006-2018 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL