Biuletyn Informacji Publicznej Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach - Informacje o jednostce - Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Ostatnia aktualizacja strony: 17.01.2018, 12:33

Informacje o jednostce

Środa, 20 stycznia 2016

Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach

Adres jednostki: 26-800 Białobrzegi, Rzemieślnicza 51
Dyrektor: Jan Petrzak
NIP: 798-14-77-750
REGON: 363128641
Numer rachunku bankowego: 06 9117 0000 0001 6225 2000 0010
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP: Marcin Jagiełło

Telefon: 48 613 29 69
Faks: 48 613 29 69
E-mail: zuk@bialobrzegi.pl

 

Przedmiot działania i kompetencje:

Administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym.
Administrowanie cmentarzem komunalnym.
Administrowanie szaletami miejskimi.
Zarządzanie drogami gminnymi i wewnętrznymi.
Zarządzanie oświetleniem drogowym i parkowym.
Zarządzanie systemem informacji miejskiej.
Utrzymanie czystości na terenie gminy.
Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych.
Utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej.
Zadania związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.
Obsługa techniczna imprez o charakterze wizerunkowym dla Gminy.

Informacje o użytkownikach: Obsługa terenu działania - miasto i gmina Białobrzegi.
Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: Jednostka budżetowa
Majątek, którym dysponuje: Budynki należące do mieszkaniowego zasobu Gminy. Cmentarz komunalny.

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji 20.01.2016
20.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Petrzak
Osoba udostępniająca informację:
Michał Kaczmarczyk INF
Osoba modyfikująca informację:
Michał Kaczmarczyk
©2006-2018 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL