Biuletyn Informacji Publicznej Program współpracy - Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Ostatnia aktualizacja strony: 19.02.2018, 15:26

Program współpracy

Nazwa Opis Data publikacji
Ogłoszenie III etap konsultacji Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami na rok 2018 20.10.2017
Ogłoszenie II etap konsultacji Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami na rok 2018 04.10.2017
Ogłoszenie I etap konsultacji Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami na rok 2018 01.09.2017
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Białobrzegi za rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 17.05.2017
Ogłoszenie Burmistrza o konsultacjach w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/199/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok 28.04.2017
Program współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie na rok 2017 04.01.2017
Roczny Program Współpracy na rok 2017 - III etap konsultacji - zaproszenie Burmistrza 14.10.2016
Ogłoszenie II etap konsultacji Programu Współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami na rok 2017 05.10.2016
Ogłoszenie I etap konsultacji Programu Współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami na rok 2017 01.09.2016
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 27.05.2016
©2006-2018 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL