Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)

Zmiana od 07-05-2024 do 21-05-2024

publikacja
55
modyfikacja
38
skasowanie
5
Data Redaktor Akcja Zmiana
20.05.2024 14:24 Monika Wójtowicz
modyfikacja
Kategoria: IX Kadencja
20.05.2024 13:58 Monika Wójtowicz
modyfikacja
Kategoria: VI kadencja
20.05.2024 13:54 Monika Wójtowicz
modyfikacja
Kategoria: IX Kadenccja
20.05.2024 13:52 Monika Wójtowicz
modyfikacja
Kategoria: VII Kadencja
20.05.2024 13:43 Monika Wójtowicz
modyfikacja
Kategoria: VIII Kadencja
20.05.2024 12:50 Monika Wójtowicz
przeniesienie
Kategoria: Radni
20.05.2024 12:47 Monika Wójtowicz
modyfikacja
Kategoria: IX Kadenccja
20.05.2024 12:45 Monika Wójtowicz
publikacja
Kategoria: IX Kadenccja
20.05.2024 12:37 Monika Wójtowicz
publikacja
20.05.2024 09:01 Monika Wójtowicz
modyfikacja
20.05.2024 08:46 Aneta Cybulska
Inspektor Wydziału Organizacyjnego
modyfikacja
17.05.2024 15:18 Sylwia Tkaczyk
publikacja
17.05.2024 12:49 Aneta Cybulska
Inspektor Wydziału Organizacyjnego
publikacja
17.05.2024 08:55 Sylwia Sitarek
Inspektor Wydziału Finansowo - Budżetowego
modyfikacja
Załącznik: Bilans łączny 2023
Kategoria: GMINA
16.05.2024 10:49 Monika Wójtowicz
publikacja
16.05.2024 10:28 Aneta Cybulska
Inspektor Wydziału Organizacyjnego
publikacja
16.05.2024 10:28 Aneta Cybulska
Inspektor Wydziału Organizacyjnego
publikacja
16.05.2024 09:59 Monika Wójtowicz
publikacja
16.05.2024 09:37 Monika Wójtowicz
publikacja
Kategoria: Projekty uchwał
16.05.2024 09:00 Monika Wójtowicz
publikacja
Kategoria: Komisje
16.05.2024 09:00 Monika Wójtowicz
publikacja
Kategoria: Komisje
16.05.2024 09:00 Monika Wójtowicz
publikacja
Kategoria: Komisje
16.05.2024 09:00 Monika Wójtowicz
publikacja
Kategoria: Komisje
16.05.2024 08:17 Sylwia Tkaczyk
publikacja
15.05.2024 15:13 Aneta Cybulska
Inspektor Wydziału Organizacyjnego
publikacja
15.05.2024 14:12 Renata Chmielewska
Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
publikacja
15.05.2024 11:02 Ewelina Bednarek
Inspektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu
modyfikacja
15.05.2024 11:02 Ewelina Bednarek
Inspektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu
skasowanie
Załącznik: Informacja o wynikach konkursu
Dokument: Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach
Kategoria: W jednostkach gminy
15.05.2024 11:00 Ewelina Bednarek
Inspektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu
publikacja
Załącznik: Informacja o wynikach konkursu
15.05.2024 10:55 Ewelina Bednarek
Inspektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu
publikacja
Załącznik: Informacja o wynikach konkursu
14.05.2024 13:12 Mateusz Walczewski
Informatyk
publikacja
14.05.2024 08:58 Renata Chmielewska
Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
modyfikacja
14.05.2024 08:57 Renata Chmielewska
Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
publikacja
Kategoria: Wykaz planów
14.05.2024 08:53 Renata Chmielewska
Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
modyfikacja
Załącznik: Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego (Dz. Urz. woj. mazowieckiego z 8 maja 2024 r. , poz. 5063)
14.05.2024 08:52 Renata Chmielewska
Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
modyfikacja
14.05.2024 08:51 Renata Chmielewska
Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
modyfikacja
13.05.2024 09:26 Aneta Cybulska
Inspektor Wydziału Organizacyjnego
publikacja
10.05.2024 15:15 Monika Wójtowicz
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
10.05.2024 15:13 Monika Wójtowicz
publikacja
Kategoria: Uchwały
10.05.2024 15:13 Monika Wójtowicz
publikacja
Kategoria: Uchwały
10.05.2024 15:13 Monika Wójtowicz
publikacja
Kategoria: Uchwały
10.05.2024 15:13 Monika Wójtowicz
publikacja
Kategoria: Uchwały
10.05.2024 15:13 Monika Wójtowicz
publikacja
Kategoria: Uchwały
10.05.2024 15:13 Monika Wójtowicz
publikacja
Kategoria: Uchwały
10.05.2024 15:13 Monika Wójtowicz
publikacja
Kategoria: Uchwały
10.05.2024 08:33 Monika Wójtowicz
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
10.05.2024 08:32 Monika Wójtowicz
publikacja
Kategoria: Uchwały
10.05.2024 08:32 Monika Wójtowicz
publikacja
Kategoria: Uchwały
09.05.2024 15:19 Sylwia Sitarek
Inspektor Wydziału Finansowo - Budżetowego
modyfikacja
09.05.2024 15:18 Sylwia Sitarek
Inspektor Wydziału Finansowo - Budżetowego
modyfikacja
Załącznik: Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na 2024 rok
09.05.2024 15:18 Sylwia Sitarek
Inspektor Wydziału Finansowo - Budżetowego
modyfikacja
09.05.2024 15:16 Sylwia Sitarek
Inspektor Wydziału Finansowo - Budżetowego
publikacja
09.05.2024 12:49 Dominika Błońska
inspektor
modyfikacja
Załącznik: ogłoszenie o naborze na zastępstwo - Podinspektor w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach - Wydział Inwestycji
Kategoria: W UMiG
09.05.2024 12:48 Dominika Błońska
inspektor
modyfikacja
Kategoria: W UMiG
09.05.2024 12:47 Dominika Błońska
inspektor
publikacja
Kategoria: W UMiG
09.05.2024 12:45 Dominika Błońska
inspektor
publikacja
Załącznik: ogłoszenie o naborze na zastępstwo - Podinspektor w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach - Wydziale Inwestycji
Kategoria: W UMiG
09.05.2024 12:45 Dominika Błońska
inspektor
odpublikowanie
Załącznik: ogłoszenie o naborze na zastępstwo - Podinspektor w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach - Wydziale Inwestycji
Kategoria: W UMiG
09.05.2024 11:39 Ireneusz Baszyński
Zastępca Dyrektora - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach
publikacja
Załącznik: Wzajemne rozliczenia między jednostkami za 2023r
09.05.2024 11:39 Ireneusz Baszyński
Zastępca Dyrektora - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach
publikacja
Załącznik: Wyciąg z informacji dodatkowej za 2023r
09.05.2024 11:39 Ireneusz Baszyński
Zastępca Dyrektora - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach
publikacja
Załącznik: Rb-30S
09.05.2024 11:39 Ireneusz Baszyński
Zastępca Dyrektora - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach
publikacja
Załącznik: INFORMACJA DODATKOWA do bilansu za 2023 r
09.05.2024 11:39 Ireneusz Baszyński
Zastępca Dyrektora - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach
publikacja
Załącznik: Bilans za 2023r
09.05.2024 11:38 Ireneusz Baszyński
Zastępca Dyrektora - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach
skasowanie
Załącznik: Bilans za 2023r
Dokument: Sprawozdania finansowe za rok 2023
Kategoria: Sprawozdania finansowe
09.05.2024 11:38 Ireneusz Baszyński
Zastępca Dyrektora - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach
skasowanie
Załącznik: Wyciąg z informacji dodatkowej za 2023r
Dokument: Sprawozdania finansowe za rok 2023
Kategoria: Sprawozdania finansowe
09.05.2024 11:38 Ireneusz Baszyński
Zastępca Dyrektora - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach
skasowanie
Załącznik: Rb-30s
Dokument: Sprawozdania finansowe za rok 2023
Kategoria: Sprawozdania finansowe
09.05.2024 11:38 Ireneusz Baszyński
Zastępca Dyrektora - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach
skasowanie
Załącznik: INFORMACJA DODATKOWA do bilansu 2023r (005)
Dokument: Sprawozdania finansowe za rok 2023
Kategoria: Sprawozdania finansowe
09.05.2024 11:37 Ireneusz Baszyński
Zastępca Dyrektora - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach
modyfikacja
09.05.2024 09:10 Renata Chmielewska
Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
publikacja
09.05.2024 07:49 Monika Wójtowicz
modyfikacja
09.05.2024 07:41 Monika Wójtowicz
modyfikacja
09.05.2024 07:34 Mateusz Walczewski
Informatyk
publikacja
09.05.2024 07:28 Monika Wójtowicz
modyfikacja
Kategoria: Skład osobowy
09.05.2024 07:28 Monika Wójtowicz
modyfikacja
Kategoria: Skład osobowy
09.05.2024 07:27 Monika Wójtowicz
modyfikacja
Kategoria: Skład osobowy
09.05.2024 07:27 Monika Wójtowicz
modyfikacja
Kategoria: Skład osobowy
09.05.2024 07:26 Monika Wójtowicz
modyfikacja
Kategoria: Skład osobowy
08.05.2024 15:40 Monika Wójtowicz
publikacja
08.05.2024 15:33 Monika Wójtowicz
publikacja
Kategoria: Skład osobowy
08.05.2024 14:32 Irmina Maciąg
publikacja
07.05.2024 14:06 Sylwia Tkaczyk
modyfikacja
07.05.2024 14:05 Sylwia Tkaczyk
publikacja
07.05.2024 13:32 Dominika Błońska
inspektor
publikacja
Załącznik: Informacja o wynikach naboru
Kategoria: W UMiG
07.05.2024 12:00 Monika Wójtowicz
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
07.05.2024 11:53 Monika Wójtowicz
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
07.05.2024 11:52 Monika Wójtowicz
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
07.05.2024 11:52 Monika Wójtowicz
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
07.05.2024 11:51 Monika Wójtowicz
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
07.05.2024 11:50 Monika Wójtowicz
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
07.05.2024 10:30 Aneta Cybulska
Inspektor Wydziału Organizacyjnego
publikacja
07.05.2024 10:27 Monika Wójtowicz
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
07.05.2024 10:25 Monika Wójtowicz
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
07.05.2024 09:52 Monika Wójtowicz
publikacja
Kategoria: Uchwały
07.05.2024 09:52 Monika Wójtowicz
publikacja
Kategoria: Uchwały
07.05.2024 09:38 Monika Wójtowicz
publikacja
Kategoria: Uchwały
07.05.2024 09:31 Monika Wójtowicz
odpublikowanie
Kategoria: Uchwały
07.05.2024 09:15 Ewa Staszewska
Inspektor Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
publikacja
07.05.2024 09:13 Monika Wójtowicz
publikacja
Kategoria: Uchwały
07.05.2024 09:08 Monika Wójtowicz
publikacja
Kategoria: Uchwały
07.05.2024 09:07 Monika Wójtowicz
publikacja
Kategoria: Uchwały
07.05.2024 09:04 Monika Wójtowicz
publikacja
Kategoria: Uchwały
07.05.2024 08:36 Sylwia Tkaczyk
publikacja
do góry