Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

https://bip.bialobrzegi.pl/bia/druki/wydzial-inwestycji-i/dzialalnosc-gospodarcza/7814,Centralna-Ewidencja-i-Informacja-o-Dzialalnosci-Gospodarczej.html
2020-08-08, 04:46

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

Metadane

Data publikacji : 10.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Kaczmarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Michał Kaczmarczyk INF

Opcje strony