Biuletyn Informacji Publicznej WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU BĄDŹ STWIEDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (PIOL) - Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Ostatnia aktualizacja strony: 18.07.2018, 08:34

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (PIOL)

Poniedziałek, 09 marca 2015

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU BĄDŹ STWIEDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI

W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające  stan zaległości podlega opłacie skarbowej w kwocie 21 zł, płatnej w dniu złożenia wniosku o jego wydanie.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej, przedmiot opłaty, jej wysokość oraz wykaz podmiotów zwolnionych od opłaty reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1628 ).

Nr rachunku bankowego właściwego do wniesienia opłaty:

BS 53 9117 0000 0000 0576 2000 0010

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 09.03.2015
Data modyfikacji : 12.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Kaczmarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Michał Kaczmarczyk INF
Osoba modyfikująca informację:
Michał Kaczmarczyk
©2006-2018 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL