Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

PODANIE O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

Wydanie zaświadczenia np. o  figurowaniu/ nie figurowaniu w ewidencji podatkowej w charakterze podatnika, o liczbie hektarów fizycznych/przeliczeniowych posiadanego gospodarstwa rolnego  podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł, płatnej w dniu złożenia wniosku o jego wydanie,

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej, przedmiot opłaty, jej wysokość oraz wykaz podmiotów zwolnionych od opłaty reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1628 ).

Nr rachunku bankowego właściwego do wniesienia opłaty:

BS 53 9117 0000 0000 0576 2000 0010

Metadane

Data publikacji : 09.03.2015
Data modyfikacji : 12.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Kaczmarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Michał Kaczmarczyk INF
Osoba modyfikująca informację:
Michał Kaczmarczyk

Opcje strony

do góry