Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Komunikat w sprawie doręczenia decyzji współmałżonkom.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego w zakresie doręczania odrębnych decyzji podatkowych małżonkom uprzejmie wyjaśniam:

W obowiązującym stanie prawnym małżonków traktuje się tak, jak innych współwłaścicieli. Oznacza to, że każdy z małżonków jako współwłaściciel solidarnie odpowiedzialny za zobowiązanie podatkowe powinien otrzymać jeden egzemplarz decyzji w sprawie np. podatku od nieruchomości za nieruchomość będącą we współwłasności (podobnie jak w przypadku współwłasności, gdy współwłaścicielami nie są małżonkowie).

W decyzji wymiarowej dotyczącej nieruchomości będącej we współwłasności małżonków, sporządzonej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  podatek wymierzony jest w jednej kwocie tj. bez podziału kwoty na poszczególnych współwłaścicieli.

Oznacza to, że zapłata w całości podatku przez jednego ze współwłaścicieli (jednego małżonka) powoduje, że drugi współwłaściciel nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku.

Metadane

Data publikacji : 25.02.2020
Data modyfikacji : 25.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Leszczyński
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Leszczyński

Opcje strony

do góry