Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

https://bip.bialobrzegi.pl/bia/druki/wydzial-zagospodarowani/utrzymanie-czystosci-i/11064,Zgloszenie-do-ewidencji-zbiornikow-bezodplywowych-i-przydomowych-oczyszczalni-sc.html
2020-07-07, 10:28

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Metadane

Data publikacji : 22.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Jabłońska GPGGiOK
Osoba udostępniająca informację:
Renata Chmielewska GPGGiOK

Opcje strony