Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna  Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach obsługuje dokumenty elektroniczne i dostępna jest na platformie ePUAP.

ADRES SKRYTKI ESP URZĘDU MIASTA I GMINY:

/94bu18agpg/skrytka

 

ADRESY SKRYEK ESP JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach Zakład Budżetowy (/ZWIKBialobrzegi/SkrytkaESP)
  • Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego (/PGBIALOBRZEGI/SkrytkaESP)
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN w Białobrzegach (/pspken/SkrytkaESP)
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej (/PSPSUCHA/SkrytkaESP)
  • Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach (/przedszkolenr1bgi/SkrytkaESP)
  • Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka (/PPNR2BGI/SkrytkaESP)
  • Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (/mgops26800/skrytka)
  • Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach (/ZUKBialobrzegi/SkrytkaESP)
  • Publiczny Żłobek "Krasnal" w Białobrzegach (/zlobekbialobrzegi/SkrytkaESP)

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej niezbędne jest spełnienie następujących warunków:
- założenie indywidualnego (darmowego) konta
- oraz, w razie potrzeby podpisania składanego pisma, posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

 
Załatwienie spraw następuje poprzez elektroniczne formularze usług Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach. Pozostałe instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.

Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem:http://epuap.gov.pl

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu

1. Przekazanie dokumentu poprzez stronę Platformy Usług Administracji Publicznej - wypełnienie formularza bądź przesłanie podpisanego dokumentu.

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do Sekretariatu na następujących nośnikach danych:
-     pamięć masowa USB obsługiwana i wykrywana przez MS Windows 7
-     płyta CD-RW, DVD-RW  

Wymagania dla dokumentów elektronicznych  dostarczanych do Urzędu (akceptowane struktury fizyczne i zakresy użytkowe)

1. Akceptowane formaty dokumentów elektronicznych:

Format danych

Zastosowanie formatu

Organizacja ustalająca format

Norma

.doc

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation

 

.docx

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation

 

.gif

grafika rastrowa

CompuServe

 

.jpg (.jpeg)

grafika rastrowa

Joint Photographic Experts Group

ISO/IEC 10918

.ods

arkusz kalkulacyjny

Organization for the Advancement of

Structured Information Standards (OASIS)

ISO 26300

.odt

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Organization for the Advancement of

Structured Information Standards (OASIS)

ISO 26300

.pdf

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Adobe Systems Incorporated

ISO/IEC 32000

.png

grafika rastrowa

 

ISO/IEC 15948

rtf

sformatowany tekst

Microsoft Corporation

 

.svg

grafika wektorowa

W3C

 

.tif(.tiff)

grafika rastrowa

Adobe Systems Incorporated

 

.txt

niesformatowany tekst

 

ISO/IEC 10646

.xls

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation

 

.xlsx

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation

 

.xml

sformatowany tekst

W3C

 

2. Dokumenty elektroniczne muszą być:
- podpisane bezpiecznym podpisem cyfrowym nadawcy weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
- opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument,
- wolne od wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych oraz innego szkodliwego oprogramowania
- odpowiadające zakresowi użytkowemu określonemu przez urząd w formie odpowiednich wzorów wymaganych do wszczęcia i załatwienia spraw – udostępnionych na stronie internetowej

Uwagi
Dokumenty elektroniczne niespełniające wszystkich wymagań określonych powyżej będą automatycznie odrzucane i pozostaną nie rozpatrzone. W takim wypadku nie będą podejmowane żadne czynności związane z informowaniem nadawcy takiego dokumentu elektronicznego.  W przypadku braku kompletu dokumentów strona będzie wzywana do ich uzupełnienia.

 

Metadane

Data publikacji : 03.09.2014
Data modyfikacji : 29.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Kaczmarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Walczewski INF
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Walczewski

Opcje strony

do góry