Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

https://bip.bialobrzegi.pl/bia/finanse-podatki/budzet/opinie-rio/25956,UCHWALA-Nr-3e3682022-Skladu-Orzekajacego-Regionalnej-Izby-Obrachunkowej-w-Warsza.html
16.04.2024, 11:52

UCHWAŁA Nr 3.e./368/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za 2021 rok

Metadane

Data publikacji : 27.05.2022
Data modyfikacji : 18.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Sitarek
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Walczewski

Opcje strony