Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Nazwa Opis Data publikacji
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę części działki nr 731/3 położonej w Białobrzegach 21.04.2017
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę części działki nr 2 położonej w Białobrzegach do użytku rolniczego 16.02.2017
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę targowisk w Białobrzegach 10.02.2017
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste - dz. nr 1126/4 w Białobrzegach 29.06.2016
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonych w obrębie Stawiszyn 05.05.2016
Drugi przetarg pisemny nieograniczonyna dzierżąwę nieruchomości stanowiącej własność gminy Białobrzegi, położonej w Białobrzegach przy ul. Krakowskiej 14.05.2015
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony dot. nieruchomości położonych w obrębie Stawiszyn przeznaczonych do sprzedaży 07.05.2015
Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Białobrzegi, położonej przy ul. Krakowskiej 02.03.2015
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Białobrzegi - działki nr 2936, 2937, 2938, 2939 17.10.2014
Drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obębie Sucha, gmina Białobrzegi - działki 1656/8 i 1656/12 17.10.2014
do góry