Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

https://bip.bialobrzegi.pl/bia/jednostki/mgok/informacje-o-jednostce/7841,Miejsko-Gminny-Osrodek-Kultury.html
2021-04-19, 01:30

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach jest instytucją samorządową, wokół której koncentruje się życie kulturalno-artystyczne gminy i powiatu białobrzeskiego. Podstawowym celem prowadzonej działalności jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oferuje różnorodne formy zajęć artystycznych zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych mieszkańców naszego miasta pozwalających na aktywne spędzenie wolnego czasu, a także rozszerzenie i doskonalenie swoich pasji i talentów. Działalność merytoryczna MGOK ukierunkowana jest zgodnie ze społecznymi potrzebami środowiska lokalnego gminy Białobrzegi. Prowadzone są systematyczne, otwarte zajęcia artystyczne przeznaczone dla dzieci i młodzieży zamieszkałych zarówno na terenie gminy i powiatu białobrzeskiego. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie tańca, wokalu, sztuk plastycznych, muzyki, teatru, ceramiki, nauki gry na instrumentach. Placówka organizuje liczne spektakle, pokazy, konkursy, festiwale, przeglądy, wieczorki taneczne, przedstawienia, imprezy plenerowe, artystyczne itp.

Adres jednostki:

26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 31

 

 

NIP:

7981478548

REGON:

365281358

Numer rachunku bankowego:

06 9117 0000 0000 0123 2000 0010

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP:

Andrzej Łukomski

 

Telefon: 48 613 23 70
Faks:  48 613 23 70
E-mail: mgok@bialobrzegi.pl

 Przedmiot działania i kompetencje:

 

Przedmiot działania i kompetencje: Placówka realizuje zadania w dziecinie upowszechniania kultury, wychowania i edukacji będące podstawowym celem tej instytucji, ale także zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. Ośrodek prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z zasadami polityki kulturalnej państwa.

Informacje o użytkownikach:

Dzieci, młodzież, dorośli mieszkańcy gminy i powiatu białobrzeskiego.

Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej:

Samorządowa instytucja kultury

 

 

Informacje dodatkowe o działalności:

Usługi z zakresu pełnego uczestnictwa w kulturze

Metadane

Data publikacji : 17.07.2017
Data modyfikacji : 17.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Łukomski
Osoba udostępniająca informację:
Michał Kaczmarczyk INF
Osoba modyfikująca informację:
Michał Kaczmarczyk

Opcje strony