Biuletyn Informacji Publicznej Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach - Informacje o jednostce - Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Ostatnia aktualizacja strony: 13.09.2019, 13:39

Informacje o jednostce

Wtorek, 01 kwietnia 2014

Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach

Adres jednostki:

ul. Reymonta 13, 26-800 Białobrzegi

 

 

NIP:

7981341341

REGON:

671959881

Numer rachunku bankowego:

11911700000000598520000010

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP:

Dyrektor Anna Gutkiewicz

Telefon: 48 613 29 64
Faks: 48 613 29 64
E-mail: pg1@bialobrzegi.pl

 Przedmiot działania i kompetencje:

 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, kierując się dobrem dziecka i ucznia, w oparciu o Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw Dziecka, Międzynarodową Konwencję o Prawach Dziecka, inne obowiązujące przepisy prawa jak też uchwały i zarządzenia organu prowadzącego i nadzorującego.

Informacje o użytkownikach:

Uczniowie, odbiorcy usług edukacyjnych.

..

Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej:

Szkoła działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut.

 

 

Informacje dodatkowe o działalności:

Działalność edukacyjna.

Metadane

Data publikacji : 01.04.2014
Data modyfikacji : 02.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Kaczmarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Michał Kaczmarczyk INF
Osoba modyfikująca informację:
Michał Kaczmarczyk
©2006-2019 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL