Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Publiczne Przedszkole nr 1 w Białobrzegach

Adres jednostki:

26-800 Białobrzegi, ul. Targowicka 1

Dyrektor:

Renata Wielgus

NIP:

798-13-13-356

REGON:

670815849

Numer rachunku bankowego:

88 9117 0000 0000 6011 2000 0010- wydatki
12 9117 0000 0000 6011 2000 0020- dochody
33 9117 0000 0000 6011 2000 0030- ZFŚS

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP:

Renata Wielgus

Telefon: 48 613 26 50
E-mail: pp1@bialobrzegi.pl

 

Przedmiot działania i kompetencje:

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty,  zgodne  z oczekiwaniami rodziców, wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Naczelnym celem jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka

Informacje o użytkownikach:

Dzieci, odbiorcy usług opiekuńczo – wychowawczych, edukacyjnych.

Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej:

Przedszkole działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut

Majątek, którym dysponuje:

Budynek wraz z wyposażeniem, ogród przedszkolny.

Metadane

Data publikacji : 26.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Michał Kaczmarczyk INF

Opcje strony

do góry