Biuletyn Informacji Publicznej Samorządowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Informacje o jednostce - Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Ostatnia aktualizacja strony: 16.07.2019, 09:18

Informacje o jednostce

Czwartek, 24 stycznia 2019

Samorządowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres jednostki:  26-800 Białobrzegi ul. Spacerowa 10

NIP 7981480172

REGON 380246873

Numer rachunku bankowego

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP:    Magdalena Sieczak

Telefon: 48 613 27 50; 48 613 28 70

Faks: 48 613 23 85

E-mail: zoz@bialobrzegi.pl

Przedmiot działania i kompetencje:

Spółka realizuje cele i zadania określone w Ustawie o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych  oraz Ustawie o działalności leczniczej. Zapewnia bezpłatne świadczenia zdrowotne w zakresie ratownictwa medycznego, podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej oraz badania diagnostyczne.

Metadane

Data publikacji : 24.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba udostępniająca informację:
Michał Kaczmarczyk INF
©2006-2019 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL