Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Informacje o sprawozdaniach finansowych

Zgodnie z §34 ust.10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej informujemy, że sprawozdania finansowe naszej jednostki za rok 2018 zostały opublikowane w BIP Gminy Białobrzegi w zakładce Finanse, podatki/ Sprawozdania finansowe/2018/ Jednostki obsługiwane/

 

https://bip.bialobrzegi.pl/bia/finanse-podatki/sprawozdania-finansowe

Metadane

Data publikacji : 10.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Michał Kaczmarczyk INF

Opcje strony

do góry