Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach

Adres jednostki: 26-800 Białobrzegi, Rzemieślnicza 51
Dyrektor: Ireneusz Chochlewicz
NIP: 798-14-77-750
REGON: 363128641
Numer rachunku bankowego: 06 9117 0000 0001 6225 2000 0010
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP: Monika Błaszczyk

Telefon: 48 613 29 69
Faks: 
E-mail: zuk@bialobrzegi.pl

 

Przedmiot działania i kompetencje:

Administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym.
Administrowanie cmentarzem komunalnym.
Administrowanie szaletami miejskimi.
Zarządzanie drogami gminnymi i wewnętrznymi.
Zarządzanie oświetleniem drogowym i parkowym.
Zarządzanie Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Zarządzanie targowiskiem miejskim w Białobrzegach.
Zarządzanie systemem informacji miejskiej.
Utrzymanie czystości na terenie gminy.
Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych.
Utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej.
Zadania związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.
Obsługa techniczna imprez o charakterze wizerunkowym dla Gminy.

Informacje o użytkownikach: Obsługa terenu działania - miasto i gmina Białobrzegi.
Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: Jednostka budżetowa
Majątek, którym dysponuje: Budynki należące do mieszkaniowego zasobu Gminy. Cmentarz komunalny. Teren przy ul. Rzemieślniczej 51. Teren targowiska miejskiego oraz zieleniaka.

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 20.01.2016
Data modyfikacji : 11.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ireneusz Chochlewicz
Osoba udostępniająca informację:
Michał Kaczmarczyk INF
Osoba modyfikująca informację:
Monika Błaszczyk

Opcje strony

do góry