Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

https://bip.bialobrzegi.pl/bia/jednostki/zuk/ogloszenia-i-komunikaty/12582,Uchwala-Nr-IX0632019-Rady-Miasta-i-Gminy-Bialobrzegi-z-dnia-27-czerwca-2019-r-w-.html
2019-12-13, 04:12

Uchwała Nr IX/063/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Białobrzegi w 2019 roku.

Metadane

Data publikacji : 14.04.2017
Data modyfikacji : 28.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Rotuski Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Jagiełło

Opcje strony