Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Nazwa Opis Data publikacji
Informacja o zmianie ceny i stawki opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r 03.11.2015
Informacja o zmianie ceny i stawki opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r 01.12.2016
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UDZIELANYCH PRZEZ ZWiK w BIAŁOBRZEGACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH KWOTĘ 30.000 EURO W ROKU 2017 10.02.2017
Informacja o zmianie ceny i stawki opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r 04.12.2017
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UDZIELANYCH PRZEZ ZWiK w BIAŁOBRZEGACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH KWOTĘ 30.000 EURO W ROKU 2018 30.01.2018
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od 26.07.2018r do 25.07.2021r 25.07.2018
Plan Przetargów za 2019 r 14.04.2020
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od 01.07.2021r do 01.07.2024r 24.06.2021
Informacja o zmianie ceny i stawki opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki od 31 grudnia 2022r. do 30 grudnia 2025r 27.12.2022
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca od 01.06.2024r Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach informuje, że decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WW.RZT.70.14.2024/5 z dn. 30.04.2024 r. zatwierdzona została taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białobrzegi. 27.05.2024
do góry