Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Nazwa Opis Data publikacji
Zakup pompy głębinowej GCA 8 04 SMS 6 17.10.2019
Zapytanie odbiór osadu ustabilizowanego tlenowo o kodzie 190805, prasowanego na prasach filtracyjnych 15.10.2019
Wykonanie przyłączy wody do działek w ul. Sienkiewicza i ul. Reja (ok. 23 szt.) na oś. za ul. Polną w Białobrzegach. 24.04.2019
Usługa archiwizacji dokumentacji w składnicy akt wraz z wydzieleniem do wybrakowania 07.03.2019
Wykonanie dodatkowej studni na kanale sanitarnym w ul. Sienkiewicza z odnogą boczną w kierunku działki nr 1984 na oś. za ul. Polną w Białobrzegach 28.02.2019
DO.541.418.2019 - Dostarczenie polielektrolitu na potrzeby oczyszczalni ścieków w Białobrzegach 06.02.2019
Zapytanie ofertowe na dostawę preparatów chemicznych materiałów malarskich i budowlanych 07.01.2019
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów i części do ciągników 07.01.2019
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów elektrycznych 07.01.2019
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów instalacyjnych 07.01.2019
Zapytanie ofertowe na przeglądy i naprawy samochodów służbowych 07.01.2019
Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów ogrodniczych 07.01.2019
Zapytanie ofertowe na usługi związane z remontem i naprawą ciągników 07.01.2019
Zapytanie ofertowe na dostawę - ubrania robocze, chemia gospodarcza oraz artykuły biurowe 07.01.2019
Zapytanie ofertowe na usługi ślusarskie 07.01.2019
Zapytanie ofertowe na dostawę wodomierzy 07.01.2019
Zapytanie ofertowe na usługi maszynami budowlanymi 07.01.2019
Zapytanie ofertowe na :„Aktualizacja wniosku o zmianę aglomeracji Białobrzegi” 21.11.2018
Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstałych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Białobrzegach 15.09.2016
7013.2.6.2015 Zaproszenie do skkładania ofert na przedmiot - Działania i materiały promocyjne dla prtojektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap I” 03.09.2015
7013.2.5.2015 Zaproszenie do składania ofert na przedmiot - Materiały promocyjne dla projketu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap I" 24.07.2015
do góry