Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Nazwa Opis Data publikacji
Odbiór osadu ustabilizowanego tlenowo o kodzie 19 08 05 prasowanego na prasie talerzowo śrubowej na Oczyszczalni Ścieków w Białobrzegach 29.10.2021
Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego 15kVA, 400V, 21A (o parametrach jak FD 15M-ST lub podobnych) z rozruchem automatycznym, w obudowie w wersji wyciszonej 27.10.2021
Wykonanie i montaż drzwi stalowych na Ujęciu Wody 22.10.2021
Zapytanie ofertowe PAX 25, PIX 113 19.04.2021
Zapytanie ofertowe na serwisowanie pomp 19.04.2021
Zapytanie ofertowe flokulant do prasy Marex 19.04.2021
Zapytanie ofertowe flokulant do pras Flavy 19.04.2021
Zapytanie ofertowe biopreparaty 19.04.2021
Zapytanie ofertowe na dostawę pompy głębinowej 20.11.2020
Zapytanie ofertowe na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej od ul. Białobrzeskiej w m Sucha do ul. Herberta na wys dz 2046 09.11.2020
Zapytanie ofertowe na wymianę złoża filtracyjnego 06.11.2020
Zapytanie ofertowe na odbiór osadu 30.10.2020
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,odcinka kanału sanitarnego w Białobrzegach od ul. Rzemieślniczej do ul. Kopernika oraz odcinka sieci wodociągowej od m. Sucha do M. Suski Młynek 07.10.2020
Odbiór osadu ustabilizowanego tlenowo o kodzie 19 08 05 prasowanego na prasach filtracyjnych, powstałych na terenie oczyszczalni ścieków w Białobrzegach 02.10.2020
Zapytanie ofertowe dostawa paliw 25.08.2020
Zapytanie ofertowe dostawa paliw 29.07.2020
Etap III Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze nr 5 na odcinku od istniejącego kanału sanitarnego na wys. Przedszkola "Promyczek" do dz. nr 12431/181 03.04.2020
Zapytanie ofertowe na opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wody podziemnej w Białobrzegach składającego się z 4 otworów studziennych 04.02.2020
Zapytanie ofertowe na opracowanie operatu wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód tj. do rzeki Pilicy 04.02.2020
Zapyt.ofert.na biopreparaty oczysz. 2020 20.01.2020
Zapytanie ofertowe na dostawę polielektrolitu 2020 20.01.2020
Zapyt.ofert.na przegl.pomp oczyszcz. 2020 20.01.2020
Zapyt.ofert.na PAX 25 i PIX 113 2020 20.01.2020
Zapytanie ofertowe materiały do ciągników 14.01.2020
Zapytanie ofertowe materiały elektryczne 14.01.2020
Zapytanie ofertowe dostawa materiały instalacyjne 14.01.2020
Zapytanie ofertowe dostawa artykułów ogrodniczych 14.01.2020
Zapytanie ofertowe usługi związane z remontem i naprawą ciągników 14.01.2020
Zapytanie ofertowe przeglądy i naprawy samochodów służbowych 14.01.2020
Zapytanie ofertowe preparaty chemiczne materiały malarskie 14.01.2020
Zapytanie ofertowe ubrania robocze chemia gospodarcza 14.01.2020
Zapytanie ofertowe usługi ślusarskie 14.01.2020
Zapytanie ofertowe zakup wodomierzy 14.01.2020
Zapytanie ofertowe Wynajem koparko-ładowarki 14.01.2020
Zakup pompy głębinowej GCA 8 04 SMS 6 17.10.2019
Zapytanie odbiór osadu ustabilizowanego tlenowo o kodzie 190805, prasowanego na prasach filtracyjnych 15.10.2019
Wykonanie przyłączy wody do działek w ul. Sienkiewicza i ul. Reja (ok. 23 szt.) na oś. za ul. Polną w Białobrzegach. 24.04.2019
Usługa archiwizacji dokumentacji w składnicy akt wraz z wydzieleniem do wybrakowania 07.03.2019
Wykonanie dodatkowej studni na kanale sanitarnym w ul. Sienkiewicza z odnogą boczną w kierunku działki nr 1984 na oś. za ul. Polną w Białobrzegach 28.02.2019
DO.541.418.2019 - Dostarczenie polielektrolitu na potrzeby oczyszczalni ścieków w Białobrzegach 06.02.2019
Zapytanie ofertowe na dostawę preparatów chemicznych materiałów malarskich i budowlanych 07.01.2019
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów i części do ciągników 07.01.2019
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów elektrycznych 07.01.2019
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów instalacyjnych 07.01.2019
Zapytanie ofertowe na przeglądy i naprawy samochodów służbowych 07.01.2019
Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów ogrodniczych 07.01.2019
Zapytanie ofertowe na usługi związane z remontem i naprawą ciągników 07.01.2019
Zapytanie ofertowe na dostawę - ubrania robocze, chemia gospodarcza oraz artykuły biurowe 07.01.2019
Zapytanie ofertowe na usługi ślusarskie 07.01.2019
Zapytanie ofertowe na dostawę wodomierzy 07.01.2019
Zapytanie ofertowe na usługi maszynami budowlanymi 07.01.2019
Zapytanie ofertowe na :„Aktualizacja wniosku o zmianę aglomeracji Białobrzegi” 21.11.2018
Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstałych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Białobrzegach 15.09.2016
7013.2.6.2015 Zaproszenie do skkładania ofert na przedmiot - Działania i materiały promocyjne dla prtojektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap I” 03.09.2015
7013.2.5.2015 Zaproszenie do składania ofert na przedmiot - Materiały promocyjne dla projketu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap I" 24.07.2015
do góry