Biuletyn Informacji Publicznej Odpady komunalne - Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Ostatnia aktualizacja strony: 22.08.2019, 14:27

Odpady komunalne

Nazwa Opis Data publikacji
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2018 r. 30.04.2019
Harmonogram mycia pojemników 2019 02.04.2019
Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 16.11.2018
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 r. 27.04.2018
Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji w 2017 r. 20.04.2018
Harmonogram mycia pojemników 2018 09.04.2018
Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji w 2016 r. 19.04.2017
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 r. 19.04.2017
Zbiórka popiołu palenikskowego i żużlu 13.03.2017
Harmonogram mycia pojemników 2017 07.03.2017
Harmonogram mycia pojemników 2016 08.09.2016
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci Miasta i Gminy Białobrzegi 19.07.2016
Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji w 2015 r. 20.05.2016
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Białobrzegi 20.05.2016
Punkt Selektywnej Zbioórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 20.05.2016
Wykaz przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Białobrzegi 20.05.2016
Wykaz przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi 20.05.2016
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 r. 27.04.2016
©2006-2019 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL