Biuletyn Informacji Publicznej Inicjatywa - Dbajmy o najmłodszych - Zmieniajamy Gminy - Samorzady na Lepsze - Woda w szkołach. Petycja + Wniosek na mocy art. 61 63 Konstytucji RP w związku z art.241 KPA - Petycje - Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Ostatnia aktualizacja strony: 23.04.2019, 13:46

Petycje

Metadane

Data publikacji : 11.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Cybulska
©2006-2019 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL