Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Nazwa Opis Data publikacji
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Białobrzegi obejmujący działki nr 1532/10 i 1532/11 położone w Białobrzegach zatwierdzony uchwałą NR XXX/230/2021 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi dnia 10 czerwca 2021 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2021 r. poz. 6623 22.07.2021
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Białobrzegi, obejmujący działki 1243/150-170 położone w Białobrzegach zatwierdzony uchwałą Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XXXI/266/2017 z dnia 31.08.2017 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 02.11.2017 r. poz. 9702 02.11.2017
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Białobrzegi, obejmujący działki nr 2100, 2114/1, 2084/11 i 2084/12 o łącznej powierzchni 0,1688 ha w Białobrzegach przy ulicy Reymonta zatwierdzony uchwała Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XLIII/326/2014 z dnia 29.08.2014 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 22.10.2014 r. poz. 9833 23.10.2014
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Białobrzegi dla terenów położonych w miejscowości Szczyty i Mikówka, Gmina Białobrzegi zatwierdzona uchwałą NR XI/77/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi dnia 30 września 2011r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011r. Nr 212, poz. 6396. 01.11.2012
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białobrzegi, obejmująca działkę nr 1243/123 położoną w Białobrzegach przy ulicy Rzemieślniczej zatwierdzona uchwałą NR IV/20/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 18 stycznia 2011r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011r. Nr 30, poz. 981. 02.02.2011
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białobrzegi, obejmująca tereny położone w miejscowości Białobrzegi w południowo-zachodniej części miasta w rejonie ul. Młynarskiej (tereny osiedla Borki) zatwierdzona uchwałą Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr IV/19/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. Urz. woj. mazowieckiego z 2011r. Nr 30, poz. 980 ze zm. Dz. Urz. z 2011r. Nr 96 poz. 3081). 02.02.2011
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi na obszarze sołectwa Kamień zatwierdzony uchwała Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XXXVI/185/2006 z dnia 26.04.2006 r.(Dz. Urz. woj. mazowieckiego Nr 107, poz. 3517) 09.06.2006
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Białobrzegi zatwierdzony uchwałą Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XV/81/2004 z dnia 02.03.2004 r. (Dz. Urz. woj. mazowieckiego Nr 68, poz. 1725 ze zm. Dz. Urz. z 2006 r. Nr 61, poz. 1938) 01.04.2004
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze części gminy Białobrzegi zatwierdzony uchwałą Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XV/82/2004 z dnia 02.03.2004 r. (Dz. Urz. woj. mazowieckiego Nr 68, poz. 1726 ze zmianami Dz. Urz. z 2006 r. Nr 61, poz.1939) 01.04.2004
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi 14.06.2019
do góry