Biuletyn Informacji Publicznej Posiedzenie Komisji Edukacji i Spraw Społecznych - 27.04.2015 - Porządek posiedzeń Komisji - Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Ostatnia aktualizacja strony: 19.09.2019, 08:22

Porządek posiedzeń Komisji

Poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Posiedzenie Komisji Edukacji i Spraw Społecznych - 27.04.2015

Zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady  Miasta i Gminy Białobrzegi, które odbędzie się  w dniu 27 kwietnia 2015 roku (poniedziałek) o godz. 14.30 w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach, Plac Zygmunta Starego 9.

Porządek posiedzenia:
1.Zaopiniowanie  projektów uchwał Rady Miasta i Gminy w sprawie:
a)uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Białobrzegi,
b)uchwalenia Statutu Sołectwa,
c)zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa,
d)ustalenia zasad wypłacania Radnym Rady Miasta i Gminy Białobrzegi i Sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podroży służbowych,
e)zatwierdzenia zarządzenia Nr 31/2015 Burmistrza Miasta i  Gminy Białobrzegi z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Meczu Piłki Nożnej III i IV Ligi niebędącego imprezą masową,
f)przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania rodziny dla Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2015-2017,
g)zatwierdzenia zmian do regulaminu Rady Społecznej Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach,
h)zmiany w załączniku do Uchwały Nr XXXI/150/97 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego Administracja Budynków Komunalnych w Białobrzegach.
2.Sprawy różne.

Metadane

Data publikacji : 27.04.2015
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Kaczmarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Michał Kaczmarczyk INF
©2006-2019 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL