Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego - 19.05.2015

Zapraszam na  posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady  Miasta i Gminy Białobrzegi, które odbędzie się  w dniu 19 maja  2015 roku (wtorek) o godz. 14.00 w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach, Plac Zygmunta Starego 9.

Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie wniosku Niepublicznego Żłobka „Promyczek” w Białobrzegach.
2. Zaopiniowanie  projektów uchwał Rady Miasta i Gminy w sprawie:
1) zmian w uchwale budżetowej na rok 2015,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi,
3) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi,
4) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
5) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi,
6) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe,
7) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
8) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe.
3. Sprawy różne.

Metadane

Data publikacji : 19.05.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
DOROTA GOŹDZIK
Osoba udostępniająca informację:
Michał Kaczmarczyk INF

Opcje strony

do góry