Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Posiedzenie Komisji Edukacji i Spraw Społecznych - 20.05.2015

Zapraszam na  posiedzenie Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady  Miasta i Gminy Białobrzegi, które odbędzie się  w dniu 20 maja  2015 roku (środa) o godz. 13.00 w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach, Plac Zygmunta Starego 9.

Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie wniosku Niepublicznego Żłobka „Promyczek” w Białobrzegach.
2. Zaopiniowanie  projektów uchwał Rady Miasta i Gminy w sprawie:
1) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi,
2) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi,
4) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe,
5) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
6) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe,
7) wprowadzenia regulaminu Stadionu Miejskiego im. Zygmunta Siedleckiego w Białobrzegach,
8) utraty mocy zarządzenie Nr 31/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu  Meczu Piłki Nożnej III i IV Ligi niebędącego imprezą masową.
3. Sprawy różne.

Metadane

Data publikacji : 19.05.2015
Data modyfikacji : 20.05.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
DOROTA GOŹDZIK
Osoba udostępniająca informację:
Michał Kaczmarczyk INF
Osoba modyfikująca informację:
Michał Kaczmarczyk

Opcje strony

do góry