Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska - 21.05.2015

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Rady Miasta i Gminy Białobrzegi, które odbędzie się  w dniu 21 maja 2015 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach, Plac Zygmunta  Starego 9.

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie  projektów uchwał Rady Miasta i Gminy w sprawie:
1) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
2) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi,
3) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi,
5) ustalenia ryczałtowej stawki  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe,
6) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
7) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe.
2. Sprawy różne.

 

Metadane

Data publikacji : 19.05.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
DOROTA GOŹDZIK
Osoba udostępniająca informację:
Michał Kaczmarczyk INF

Opcje strony

do góry