Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

VI Sesja Rady Miasta i Gminy - 27.03.2015

Zapraszam na VI sesję Rady Miasta i Gminy Białobrzegi, która odbędzie się  w dniu 27 marca 2015 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu  Miasta i Gminy w Białobrzegach,  Plac Zygmunta Starego 9.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miasta i Gminy Białobrzegi.
 3. Informacja o pracy Burmistrza za okres od ostatniej sesji i realizacji uchwał.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał Rady Miasta i Gminy w sprawie:
 1. zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi,
 2. zmian w uchwale budżetowej na rok 2015,
 3. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
 4. zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Białobrzegach w jedną instytucję kultury o nazwie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  w Białobrzegach,
 5. rozpatrzenia skargi Pani Katarzyny Smagowskiej na Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach i nauczyciela wspomagającego w w/w przedszkolu,
 6. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Białobrzegi na 2015 rok,
 7. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/196/08 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie  przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  Zapilicze,
 8. utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia w 2015 roku wyborów Prezydenta RP  i wyborów do Sejmu RP i  Senatu RP,
 9. powołania Komisji  Statutowej Rady Miasta i  Gminy Białobrzegi,
 10. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady  Miasta  i  Gminy  Białobrzegi      na  2015 rok,
 11. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady  Miasta  i  Gminy  Białobrzegi  na  2015rok,
 12. ustalenia ramowego planu pracy Rady  Miasta  i  Gminy  Białobrzegi na  2015rok.
 1. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Sprawy różne:
 3. Zamknięcie sesji.                                                                                        

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 23.03.2015
Data modyfikacji : 23.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Kaczmarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Michał Kaczmarczyk INF
Osoba modyfikująca informację:
Michał Kaczmarczyk

Opcje strony

do góry