Biuletyn Informacji Publicznej Uchwała Nr XXV/211/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 grudnia 2016 r. - Uchwały - Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Ostatnia aktualizacja strony: 13.06.2018, 12:31

Uchwały

Poniedziałek, 09 stycznia 2017

Uchwała Nr XXV/211/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Białobrzegi do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna.

Metadane

Data publikacji : 09.01.2017
Data modyfikacji : 09.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Cybulska
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Cybulska
©2006-2018 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL