Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

https://bip.bialobrzegi.pl/bia/rada/sesje/uchwaly/11698,Uchwala-Nr-XXVIII2392017-Rady-Miasta-i-Gminy-Bialobrzegi-z-dnia-30-marca-2017-r.html
2021-09-27, 18:47

Uchwała Nr XXVIII/239/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.

Metadane

Data publikacji : 05.04.2017
Data modyfikacji : 05.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Cybulska
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Cybulska

Opcje strony