Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

https://bip.bialobrzegi.pl/bia/rada/sesje/uchwaly/13558,Uchwala-Nr-XXXVIII3212018-Rady-Miasta-i-Gminy-Bialobrzegi-z-dnia-26-marca-2018-r.html
2021-09-27, 19:15

Uchwała Nr XXXVIII/321/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/239/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.

Metadane

Data publikacji : 06.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Cybulska

Opcje strony