Biuletyn Informacji Publicznej Uchwała Nr XL/333/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 maja 2018 r. - Uchwały - Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Ostatnia aktualizacja strony: 22.01.2019, 09:34

Uchwały

Wtorek, 05 czerwca 2018

Uchwała Nr XL/333/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Białobrzegi urzekają – zagospodarowanie terenów zieleni po dawnym ośrodku sportu i rekreacji” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności zakresu przedsięwzięcia.

Metadane

Data publikacji : 05.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Cybulska
©2006-2019 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL