Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

https://bip.bialobrzegi.pl/bia/rada/sesje/uchwaly/20157,Uchwala-Nr-XXV1952020-Rady-Miasta-i-Gminy-Bialobrzegi-z-dnia-30-grudnia-2020-r.html
2021-09-27, 18:29

Uchwała Nr XXV/195/2020 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 grudnia 2020 r.

przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2021 r.

Metadane

Data publikacji : 07.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Cybulska

Opcje strony