Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

https://bip.bialobrzegi.pl/bia/rada/sesje/uchwaly/20159,Uchwala-Nr-XXV1972020-Rady-Miasta-i-Gminy-Bialobrzegi-z-dnia-30-grudnia-2020-r.html
2021-12-09, 05:30

Uchwała Nr XXV/197/2020 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia: domach dla bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych lub schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Metadane

Data publikacji : 07.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Cybulska

Opcje strony