Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

https://bip.bialobrzegi.pl/bia/rada/sesje/uchwaly/25676,Uchwala-Nr-XLIV3732022-Rady-Miasta-i-Gminy-Bialobrzegi-z-dnia-30-sierpnia-2022-r.html
05.03.2024, 05:58

Uchwała Nr XLIV/373/2022 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.

Metadane

Data publikacji : 07.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Wójtowicz

Opcje strony