Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

https://bip.bialobrzegi.pl/bia/rada/sesje/uchwaly/25922,Uchwala-Nr-XLV3772022-Rady-Miasta-i-Gminy-Bialobrzegi-z-dnia-29-wrzesnia-2022-r.html
2023-03-26, 04:30

Uchwała Nr XLV/377/2022 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kamień.

Metadane

Data publikacji : 10.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Wójtowicz

Opcje strony