Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Uchwała Nr LX/516/2024 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Białobrzegi a Gminą Promna w zakresie odbioru nieczystości ciekłych z opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków pochodzących z indywidualnych gospodarstw domowych oraz jednostek samorządu terytorialnego przez komunalną oczyszczalnię ścieków w Białobrzegach przy ul. Spacerowej 43.

Metadane

Data publikacji : 06.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Wójtowicz

Opcje strony

do góry