Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Aneta Cybulska 22.03.2017
Data Redaktor Akcja Zmiana
28.03.2017 12:02 Aneta Cybulska
Inspektor Wydziału Organizacyjnego
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 3 do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.
Kategoria: Projekty uchwał
28.03.2017 12:01 Aneta Cybulska
Inspektor Wydziału Organizacyjnego
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.
Kategoria: Projekty uchwał
28.03.2017 12:00 Aneta Cybulska
Inspektor Wydziału Organizacyjnego
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.
Kategoria: Projekty uchwał
28.03.2017 12:00 Aneta Cybulska
Inspektor Wydziału Organizacyjnego
modyfikacja
Załącznik: Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.
Kategoria: Projekty uchwał
28.03.2017 11:59 Aneta Cybulska
Inspektor Wydziału Organizacyjnego
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi.
Kategoria: Projekty uchwał
28.03.2017 11:58 Aneta Cybulska
Inspektor Wydziału Organizacyjnego
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi.
Kategoria: Projekty uchwał
28.03.2017 11:57 Aneta Cybulska
Inspektor Wydziału Organizacyjnego
modyfikacja
Załącznik: Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi.
Kategoria: Projekty uchwał
24.03.2017 09:25 Aneta Cybulska
Inspektor Wydziału Organizacyjnego
publikacja
Załącznik: Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie sposobu określania obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.
Kategoria: Projekty uchwał
24.03.2017 09:23 Aneta Cybulska
Inspektor Wydziału Organizacyjnego
publikacja
Załącznik: Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium na II etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.
Kategoria: Projekty uchwał
24.03.2017 09:23 Aneta Cybulska
Inspektor Wydziału Organizacyjnego
publikacja
Załącznik: Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
Kategoria: Projekty uchwał
24.03.2017 09:22 Aneta Cybulska
Inspektor Wydziału Organizacyjnego
publikacja
Załącznik: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Białobrzegi w 2017 r.
Kategoria: Projekty uchwał
24.03.2017 09:20 Aneta Cybulska
Inspektor Wydziału Organizacyjnego
publikacja
Załącznik: Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Kategoria: Projekty uchwał
24.03.2017 09:20 Aneta Cybulska
Inspektor Wydziału Organizacyjnego
publikacja
Załącznik: Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Kategoria: Projekty uchwał
24.03.2017 09:18 Aneta Cybulska
Inspektor Wydziału Organizacyjnego
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 3 do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.
Kategoria: Projekty uchwał
24.03.2017 09:18 Aneta Cybulska
Inspektor Wydziału Organizacyjnego
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.
Kategoria: Projekty uchwał
24.03.2017 09:17 Aneta Cybulska
Inspektor Wydziału Organizacyjnego
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.
Kategoria: Projekty uchwał
24.03.2017 09:16 Aneta Cybulska
Inspektor Wydziału Organizacyjnego
publikacja
Załącznik: Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.
Kategoria: Projekty uchwał
24.03.2017 09:16 Aneta Cybulska
Inspektor Wydziału Organizacyjnego
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi.
Kategoria: Projekty uchwał
24.03.2017 09:15 Aneta Cybulska
Inspektor Wydziału Organizacyjnego
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi.
Kategoria: Projekty uchwał
24.03.2017 09:14 Aneta Cybulska
Inspektor Wydziału Organizacyjnego
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 do projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi.
Kategoria: Projekty uchwał
24.03.2017 09:13 Aneta Cybulska
Inspektor Wydziału Organizacyjnego
publikacja
Załącznik: Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi.
Kategoria: Projekty uchwał
24.03.2017 09:12 Aneta Cybulska
Inspektor Wydziału Organizacyjnego
modyfikacja
Kategoria: Projekty uchwał
22.03.2017 15:35 Aneta Cybulska
Inspektor Wydziału Organizacyjnego
publikacja
Kategoria: Projekty uchwał
do góry