Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki (INF) - Wydziały i samodzielne stanowiska - Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Ostatnia aktualizacja strony: 18.07.2019, 09:07

Wydziały i samodzielne stanowiska

Piątek, 13 stycznia 2017

Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki (INF)

Informatyk: Michał Kaczmarczyk
tel: 48 613 24 72 w. 40 | m.kaczmarczyk@bialobrzegi.pl

Do zakresu zadań informatyka należy w szczególności:
1) administrowanie i zarządzanie systemami informatycznymi funkcjonującymi w Urzędzie,
2) administrowanie i zarządzanie urządzeniami komputerowymi oraz skanującymi i drukującymi eksploatowanymi w Urzędzie,
3) administrowanie systemem monitoringu miejskiego,
4) administrowanie galerią multimedialną Urzędu,
5) administrowanie i nadzór pod względem technicznym nad funkcjonowaniem oficjalnej strony internetowej, kont na portalach społecznościowych oraz BIP Urzędu,
6) planowanie i nadzór nad zakupem sprzętu informatycznego i eksploatacyjnego, realizacją programów i przeglądów z zakresu informatyzacji,
7) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania e- urzędu, planowanie kolejnych kroków na rzecz wdrażania usług elektronicznych i rozbudowy e-urzędu, koordynacja informatyzacji jednostek organizacyjnych gminy, okresowa archiwizacja danych elektronicznych,
8) monitoring oraz opracowywanie zaleceń dot. ochrony fizycznej systemów i sieci teleinformatycznej, podejmowanie odpowiednich działań w przypadku naruszenia systemu zabezpieczenia danych, tworzenie i przechowywanie kopii baz danych,
9) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej dot. naruszeń systemu zabezpieczenia danych, programów komputerowych i sprzętu komputerowego, zakupu sprzętu komputerowego, kasowania i utylizacji sprzętu komputerowego nie nadającego się do dalszego użytku,
10) nadzór nad pracą centrali telefonicznej urzędu oraz funkcjonowaniem firmowej sieci telekomunikacyjnej,
11) obsługa informatyczna działań organizowanych przez Urząd,
12) pomoc użytkownikom komputerów w obsłudze oraz rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez pracowników.

 

Metadane

Data publikacji : 13.01.2017
Data modyfikacji : 13.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba udostępniająca informację:
Michał Kaczmarczyk INF
Osoba modyfikująca informację:
Michał Kaczmarczyk
©2006-2019 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL