Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Zadania i kompetencje

Zadania i kompetencje 

  • kierowanie bieżącymi sprawami Miasta i Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz
  • prowadzenie gospodarki finansowej Miasta i Gminy
  • ogłaszanie uchwał Rady Miasta i Gminy, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
  • wykonywanie uchwał Rady Miasta i Gminy
  • reprezentowanie Miasta i Gminy i jej organów w postępowaniu sądowy i administracyjnym 
  • ustalanie regulaminu pracy Urzędu
  • podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów.

Metadane

Data publikacji : 07.05.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry