Biuletyn Informacji Publicznej Zarządzenie Nr 31/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIAŁOABRZEGI z dnia 13 marca 2017r. - Zarządzenia Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Ostatnia aktualizacja strony: 18.07.2019, 09:07

Zarządzenia Burmistrza

Wtorek, 14 marca 2017

Zarządzenie Nr 31/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIAŁOABRZEGI z dnia 13 marca 2017r.

w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania przez Gminę Białobrzegi i jej jednostki organizacyjne zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Metadane

Data publikacji : 14.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Cybulska
©2006-2019 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL