Biuletyn Informacji Publicznej Program współpracy - Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Ostatnia aktualizacja strony: 14.08.2019, 11:51

Program współpracy

Nazwa Opis Data publikacji
Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 30.05.2019
Ogłoszenie III etap konsultacji Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami na rok 2019 24.10.2018
Ogłoszenie II etap konsultacji Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami na rok 2019 24.09.2018
Ogłoszenie I etap konsultacji Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami na rok 2019 03.09.2018
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Białobrzegi za rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pozytku publicznego. 28.05.2018
Ogłoszenie III etap konsultacji Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami na rok 2018 20.10.2017
Ogłoszenie II etap konsultacji Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami na rok 2018 04.10.2017
Ogłoszenie I etap konsultacji Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami na rok 2018 01.09.2017
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Białobrzegi za rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 17.05.2017
Ogłoszenie Burmistrza o konsultacjach w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/199/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok 28.04.2017

Wybierz Strony

©2006-2019 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL