Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Nazwa Opis Data publikacji
Formularz uwag do projektu Programu Współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami 01.09.2015
Program współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie na rok 2016 01.09.2015
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pubicznego 30.04.2015
Ogłoszenie - III etap konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 24.10.2014
Ogłoszenie- II etap konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r 03.10.2014
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy B-gi z org. pozarządowymi na rok 2015 01.09.2014
Ogłoszenie - I etap konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 01.09.2014
Formularz - Uwagi do projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 01.09.2014
Program Współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 01.09.2014

Wybierz Strony

do góry