Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Nazwa Opis Data publikacji
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 27.03.2015
Państwowa Komisja Wyborcza - link do do strony internetowej dot. Wyborów Prezydenta RP 27.03.2015
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 stycznia 2015 r. dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych 27.03.2015
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 27.03.2015
Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika zarządzonych na dzień 10 maja 2015 08.04.2015
ZARZĄDZENIE Nr 35/2014 z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego. 13.04.2015
ZARZĄDZENIE Nr 37/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania obwieszczeń, plakatów i haseł wyborczych wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości. 13.04.2015
Informacja o publiczym losowaniu składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Stawiszynie 20.04.2015
Zarządzenie Nr 40/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 20.04.2015
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 kwietnia 2015 r. dotycząca głosowania korespondencyjnego 21.04.2015
Zaświadczenie o prawie do głosowania 21.04.2015
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 - oficjalny portal informacyjny 21.04.2015
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2015 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 13.05.2015
Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. 13.05.2015
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 maja 2015 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 26.05.2015
do góry