Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Nazwa Opis Data publikacji
Zarządzenie Nr 1124 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13.11.2015 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy 24.11.2015
Terminarz wyborów do organów samorządu terytorialnego przeprowadzanych w trakcie kadencji 2014 - 2018 24.11.2015
Kandydat na Radnego 24.11.2015
Utworzenie KWW 24.11.2015
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 23 listopada 2015 roku w związku z Zarządzeniem Nr 1124 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Białobrzegi w okręgu wyborczym nr 3, wyznaczonych na dzień 7 lutego 2016 r 01.12.2015
Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których przeprowadzone zostanie głosowanie w wyborach uzupełniających 08.01.2016
Postanowienie Nr 26/15 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 14.12.2015 w sprawie powołania Komisji Wyborczej Miasta i Gminy w Białobrzegach 12.01.2016
UCHWAŁA Nr 2/2016 KOMISJI WYBORCZEJ MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie przyznania numerów listom komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Białobrzegi, zarządzonych na dzień 7 lutego 2016 r. 13.01.2016
UCHWAŁA Nr 3/2016 KOMISJI WYBORCZEJ MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Białobrzegi w okręgu wyborczym nr 3, zarządzonych na dzień 7 lutego 2016 r. 13.01.2016
UCHWAŁA Nr 4/2016 KOMISJI WYBORCZEJ MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego do Rady Miasta i Gminy Białobrzegi w okręgu wyborczym nr 3, w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 7 lutego 2016 r. 13.01.2016

Wybierz Strony

do góry