Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Archiwum zamówień

Nazwa Opis Data publikacji
I.271.9.2019 Budowa drogi gminnej na obszarze Białobrzeskiej Podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN 30.09.2019
I.271.8.2019 Rewitalizacja terenów zielonych nad jeziorem zachodnim w Białobrzegach 10.09.2019
I.271.6.2019 Rozbiórka Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury budynku kinoteatru przy ul. Kościelnej 31 na działce nr 833/6, obręb Białobrzegi, 26-800 Białobrzegi 18.07.2019
I.271.5.2019 "Budowa (modernizacja) i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Białobrzegach ul. Spacerowa" 15.07.2019
I.271.4.2019 Odbiór i transport odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru miasta i gminy Białobrzegi w okresie od 01.09.2019r do 31.12.2019r 28.06.2019
I.271.3.2019 Odbiór i transport odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru miasta i gminy Białobrzegi w okresie od 01.09.2019r do 31.12.2020r 06.06.2019
I.271.2.2019 Budowa ulic na osiedlu na południe od ul. Polnej w Białobrzegach – etap I 27.03.2019
I.271.15.2018 Mój Rynek – przebudowa targowisko miejskiego w Białobrzegach, etap II 07.11.2018
I.271.14.2018 Ogólnodostępne lodowisko na Rynku w Białobrzegach 12.09.2018
I.271.13.2018 „Inspektor nadzoru inwestorskiego wraz ze świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa (modernizacja) i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białobrzegach ul. Spacerowa” w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II” 26.06.2018

Wybierz Strony

do góry