Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Archiwum zamówień

Nazwa Opis Data publikacji
I.271.11.2017 Przebudowa drogi gminnej nr 110111W Leopoldów – Brzeska Wola gm. Białobrzegi 18.09.2017
I.271.10.2017 „Inspektor nadzoru inwestorskiego wraz ze świadczeniem usługi nadzoru autorskiego” - w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II” 08.09.2017
I.271.9.2017 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II” obejmują wykonanie „Budowy (modernizacji) i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Białobrzegach ul. Spacerowa” 07.09.2017
I.271.8.2017 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II” składające się z dwóch części: 1).„Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu na południe od ul. Polnej w Białobrzegach” 2).„Budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w miejscowości Sucha gmina Białobrzegi” 24.07.2017
I.271.7.2017 Przebudowa dróg i ulic na terenie gminy Białobrzegi w 2017 roku – etap I 20.06.2017
I.271.6.2017 Budowa i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Białobrzegi w 2017 roku 19.06.2017
I.271.4.2017 Raport oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na potrzeby wykonania budowy zbiornika wodnego w miejscowości Białobrzegi na rzece Pierzchniance w km 2+100 21.03.2017
I.271.3.2017 Termomodernizacja budynku Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Rzemieślniczej 51 w Białobrzegach 10.02.2017
I.271.2.2017 Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach 10.02.2017
IIiFS.271.11.2016 Dostawa energii elektrycznej 03.11.2016
do góry