Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Archiwum zamówień

Nazwa Opis Data publikacji
IIiFS. 271.5.2015 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki pieszo rowerowej przy drodze krajowej 48 na odcinku Białobrzegi – Jasionna. Etap I na odcinku ul. Rzemieślnicza – ul. Brzozowa 24.06.2015
IIiFS 271.4.2015 Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białobrzegi 24.06.2015
Ogłoszenie nieograniczonego pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego GBA 2,5/16, Star 200 22.06.2015
IIiFS 271.3.2015 Przebudowa dróg i ulic gminnych w 2015 roku - etap I 02.06.2015
IIiFS.271.1.2015 Remonty dróg gminnych w 2015 roku 25.03.2015
IIiFS.271.5.3.2014 Usługa odbierania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych na nieruchomościach zamieszkałych z terenu gminy Białobrzegi i ich zagospodarowanie Usługa odbierania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych na nieruchomościach zamieszkałych z terenu gminy Białobrzegi i ich zagospodarowanie 14.11.2014
IIiFS.271.10.2014 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do budynków Zamawiającego 14.11.2014
IIiFS.271.9.2014 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 639 130,00 zł na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 10.10.2014
Nadzór nad budową kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi" Zamówienie stanowi część Projektu pn. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, Działania 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013. 17.09.2014
IIiFS 271.7.2014 Przebudowa ulic i dróg na terenie gminy Białobrzegi – etap II Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie: drogi gminnej Brzeźce – Budy Brankowskie – granica gminy Białobrzegi, o dł. 1766 mb, od km 0+000 do km 1+766 oraz ulic Parkowej i Cichej w Suchej 01.09.2014
do góry