Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Archiwum zamówień

Nazwa Opis Data publikacji
IIiFS 271.6.2014 Przebudowa ulic na terenie miasta Białobrzegi – etap I Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie: ul. Składowej – etap I, ul. Kościelnej w Białobrzegach – etap I (budowa zatok parkingowych z kostki brukowej), ul. 11- go Listopada – etap II (budowa zatok parkingowych z kostki brukowej), ul. Reymonta – etap II (budowa zatok parkingowych z kostki brukowej), nawierzchni gminnej działki nr 1279/10 pomiędzy blokami 11 Listopada 14 i Żeromskiego 72 i 72a (budowa zatok parkingowych z kostki brukowej) oraz nawierzchni gminnej działki nr 1024/8 pomiędzy blokami Bautscha 4 i 6 (budowa zatok parkingowych z kostki brukowej). 01.09.2014
Przetarg - Usługa odbierania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych na nieruchomościach zamieszkałych z terenu gminy Białobrzegi i ich zagospodarowanie 12.08.2014
Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Białobrzegi w 2014 roku IIiFS.271.3.1.2014 Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 147877-2014 08.07.2014
Przetarg - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 25.06.2014
Przetarg ustny ograniczony - sprzedaż nieruchomości w Suchej oznaczonej jako działka 1172/16 13.06.2014
Przetarg - Przebudowa dróg gminnych w 2014 roku 15.05.2014
Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym 13.05.2014
Przetarg - Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Białobrzegi w 2014 roku 09.05.2014
Ogłoszenie o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w Suchej, z przeznaczeniem na lokalizację reklamy przestrzennej 04.04.2014
Przetarg: Przebudowa ulic na terenie miasta Białobrzegi w 2014 roku 18.03.2014
do góry